03-05-09

69 | BETER NIEUWS & LANDSCHAP 7 AFGEWERKT

Na de minder goede tijding van vorige week, heb ik de voorbije donderdag 30 april iets positiever nieuws gekregen van 'hematologie'. Omdat bij mij de reductie van de leukemie sterker is dan het algemeen gemiddelde, mag ik de medicatiedosis van 600mg 'glivec'/dag verminderen tot 400mg. Dit zou tevens bepaalde neveneffecten, zoals vermoeidheid en spierproblemen, kunnen verminderen. Afwachten en hopen!
Dit positieve nieuws, en het zonnetje dat de schilderkamer lichtjes opwarmde, en wat zachte klassieke muziek van 'radio 3' op de achtergrond, gaven me zaterdagvoormiddag de energie en het plezier om verder te gaan met schilderen. En ik heb landschap 7 een laatste (?), derde laag gegeven, een beetje in de stijl van landschap 3 uit bericht 48 (zie hiernaast). landschap3(19-02-2009)
landschap7A-foto  landschap7B(27-04-2009)  landschap7C(28-04-2009)  landschap7D(02-05-2009)
Het eindresultaat van landschap 7 spreekt me echter niet zo sterk aan, en het naar rechts draaien van de schildering lijkt me misschien mogelijkheden te bieden om het 'landschap' te vergeten en voor de (abstracte) compositie te gaan, mits enkele veranderingen/verbeteringen (zoals de twee horizontale bomen). Ik hoop volgende week de meningen van Esther en Herman hieover te vernemen. We zien wel!
Ondertussen kijk ik uit naar les 59 van maandag 4 mei 2009.
landschap7D-gedraaid(02-05-2009)
kabouter3

31-03-09

60 | STILLEVEN : DE RESTRUIMTE SCHILDEREN ...

Les 53 : Maandag 30 maart 2009

Het deed deugd nog eens onder een stralende zon naar kasteel Meylandt te rijden. En de hoekkamer op de eerste verdieping was reeds onderhevig aan opwarming. En misschien beelde ik het me in, maar straalde iedereen niet een beetje meer dan anders?

175(30-03-2009) Vorige maandag had Esther nogal geheimzinnig gedaan over de opdracht van les 53. Het zou een 'stilleven' worden, maar wat en hoe, daar liet ze niets over los. Integendeel, ze genoot zichtbaar reeds op voorhand van wat komen zou.

En Esther stelde een stilleven samen van vier in elkaar verstrengelde oude metalen plooistoeltjes met houten latjes.
Opvallend in dit stilleven was de afwezigheid van compacte ruimte-innemende vormen. Integendeel, het waren ijle vormen van dunne metalen constructies. Enkel de latjes van zit en rug waren iets omvangrijker. De compositie was eerder ruimte-omschrijvend en doorkijk dan ruimte-innemend.
En daar bleek een goede reden voor te zijn. Het was namelijk de bedoeling niet de objectvorm te schilderen, maar wel de '
restruimte'. Deze 'restruimte', of ook wel 'negatieve vorm' genoemd, is een belangrijk element in een compositie. En kijken naar de 'restruimte' helpt je de objectvorm beter te zien.

Vorige les had ik nog een klein doek van 40 bij 50 cm een eerste magere laag gegeven. Het resultaat was een oranje-bruine kleur met een zacht gestreepte structuur : het leek een beetje op teak, alhoewel dit niet de bedoeling was. Op deze bruine ondergrond zou ik de schildering van de restruimte plaatsen. Of er enige invloed was van het alles overheersende 'lentegevoel', ik weet het niet, maar de menging van o.a. kobaltblauw, cadmiumgeel, wit en een puntje cadmiumrood (van dit laatste ben ik niet meer zo zeker) bracht een fris lentegroen voort.

Dit rechtstreeks schilderen van de restvorm en daarbij de objectvorm uitsparen, dit was verdorie niet gemakkelijk, en herhaaldelijk stelde ik vast dat ik een fout maakte, en een enkele keer had ik zelf het gevoel helemaal verdwaald te zijn in het schilderij en niet meer te weten met welk onderdeel van het stilleven ik bezig was. Maar goed. Het was boeiend, het was een goede kijkoefening, en het resultaat was verrassend.
176(30-03-2009)   177(30-03-2009)   178(30-03-2009)
kabouter3

12-02-09

46 | LANDSCHAP VANUIT DE HOEKTOREN VAN HET KASTEEL ...


Les 42 : Donderdag 12 februari 2009

De aankondiging van Herman om ons (eerstejaars) ergens bij een raam te installeren en een landschap(onderdeel) te schilderen, viel mij in eerste instantie serieus tegen. Dit was wel het allerlaatste waarop ik vandaag te wachten zat, een landschap. Daar had ik nu helemaal geen zin in.

Schoorvoetend heb ik me dan toch maar bij het raam geplaatst. Bij nader inzien bleek de voorgrond in het landschap te bestaan uit een horizontale rechthoek met daarachter de donkere horizontale rechthoek van het beekje. En deze meetkundige opbouw van de voorgrond deed me besluiten de werkelijkheid van het landschap grotendeels als aanleiding te gebruiken voor een compositie van nogal meetkundige vlakken, waarbij bomen gereduceerd werden tot verticalen en takken en schaduwen tot diagonalen.

En als ik nu thuis achter mijn pc de foto van het landschap dat ik deze namiddag geschilderd heb, rustig bekijk, dan denk ik dat ik tevreden mag zijn over het resultaat. Naar mijn gevoel zit het met de compositie redelijk goed. De verticalen staan ritmisch en in contrast met de horizontale blokken. Centraal doorbreken golvende lijnen de strakke opbouw. En de kleuren vallen ook mee. Ik moet toegeven dat ik wel van deze kleuren hou : aardkleuren, tertiaire kleuren.

landschap400px
kabouter3

17-12-08

31 | SCHILDERING MET GRIJZEN ...


Les 29 : Maandag 15 december 2008

De schildering die ik vorige week maandag had gemaakt werd goed bevonden, zodat ik onmiddellijk met de nieuwe opdracht kon starten : uit een reeks foto's, eentje kiezen en als aanleiding gaan gebruiken voor een schildering in grijze kleurtonen die bekomen worden door menging van complementaire kleuren, en ook af en toe wit.
  Op de site 'Auriga' is een pagina gewijd aan het mengen tot grijze kleuren. Hier wordt duidelijk aangegeven dat :
 •  
  • niet elk groen met elk rood gemengd kan worden tot grijs!


  • niet elk oranje met elk blauw gemengd kan worden tot grijs!


  • niet elk violet met elke geel gemengd kan worden tot grijs!
  Hoe meng je de juiste secundaire kleur?
 •  
  • GROEN = groenachtig blauw, pruisisch blauw (zeker 0% rood!)
   + groenachtig geel, cadmiumgeel,citroengeel (zeker 0% rood!)


  • ORANJE = roodachtig geel (zeker 0% blauw!)
   + oranjeachtig rood (zeker 0% blauw!)


  • VIOLET = violetachtig rood, karmijnrood (zeker 0% geel!)
   + violetachtig blauw, ultramarijn, cobalt blauw (zeker 0% geel!)
  Welke primaire kleuren kan je gebruiken?
 •  
  • bij een menging met groen :
   • + vermiljoen (oranjeachtig) = grijs
   • + cadmiumrood (oranjeachtig) = grijs
   • + karmijnrood (violetachtig) = grijs
  • bij een menging met oranje :
   • + ceruleum blauw (groenachtig) = grijs
   • + cobalt blauw (violetachtig) = grijs
   • + pruisisch blauw (groenachtig) = grijs
   • + ultramarijn (violetachtig) = grijs)
  • bij een menging met violet :
   • + cadmium oranje = grijs
   • + cadmium geel citroen = grijs
   • + cadmium geel = grijs
   • + chroomgeel (groenachtig) = grijs

  •  
   •  
     Vernoemde kleuren :
    • karmijnrood Van Gogh 318
    • vermiljoen Van Gogh 311
    • cadmium rood Van Gogh 306
    • ceruleum blauw Van Gogh 534
    • cobalt blauw Van Gogh 511
    • pruisisch blauw Van Gogh 508
    • ultramarijn Van Gogh 505
    • cadmium oranje Van Gogh 211
    • cadmium geel citroen Rembrandt 207
    • cadmiumgeel Van Gogh 208
    • chroomgeel Winsor & Newton Artist 149
 
Terug naar de schilderopdracht. Omdat ik bij het mengen tot grijzen vooral van plan was te zoeken naar grijzen met een blauwachtige schijn, leek het me een goed idee de eerste magere laag van een oranjeachtige bijna complementaire kleur op te zetten, die misschien in de verdere ontwikkeling van het werk nog een interessante rol zou kunnen gaan spelen.

Het experimenterend zoeken naar verschillende grijstonen, en het opbouwen van de schildering met de foto als leidraad, namen mij voor de resterende lestijd zodanig in beslag dat ik vergat tussendoor enkele foto's te nemen. Het bleef dus bij die ene foto, waarvan de kleuren trouwens veel blauwer overkomen dan in werkelijkheid.
103(15-12-2008)   104(15-12-2008)
Omstreeks half vier werden de schildersmaterialen opgeruimd, en werden op het gelijkvloers enkele tafels tegen elkaar geschoven, en afgewerkt met een feestelijk tafellaken, bordjes, bestek, enkele taarten, koekjes, snoepjes, wijnglazen, enkele flessen wijn, ... voor het kerstfeestje : leuk, gezellig.

De onafgewerkte schildering had ik mee naar huis genomen, en toen ik ze uit de kofferruimte van mijn autootje haalde, gleden mijn ogen even langs de schildering. Het was het zien in een flits van een bijna abstracte compositie die mij raakte, die mij aansprak, en die mij de binnensmondse kreet ontlokte :'Hé, da's knap'.
Ik heb de schildering thuis op de schildersezel geplaatst en ik ben ervoor gaan zitten, kijken naar de kleurtonen, naar de grillige vormen, naar de contrasten, naar de ruimtelijkheid, naar aantrekkelijke details, ... zonder nog te denken aan de foto met de boomstam. En ik voelde een drang om de foto met de boomstam helemaal te vergeten/negeren, en met de gegeven schildering verder te gaan, en af te wijken van de oorspronkelijke opdracht, en eventueel toch ergens bijvoorbeeld een (complementaire) kleur in de compositie te gebruiken. Of ik gevolg ga geven aan deze drang? Even afwachten.

kabouter3

07-11-08

20 | COMPOSITIE MET DIAGONALEN EN KLEUREN


Het zal wel een niet alledaagse luxe zijn om hetzelfde vak onderwezen te krijgen door twee lesgevers. Het is inderdaad een luxe je weg in het schilderen te mogen zoeken in de dynamische sfeer van wisselwerking en aanvulling tussen beide persoonlijkheden, bijna zoals twee complementaire kleuren die elkaar verlevendigen.
Misschien overdrijf ik nu, maar ik ervaar in de lessen van Esther het vrouwelijke, intuïtieve, gevoelsmatige, mysterieuze in het schilderen, terwijl ik in de lessen van Herman meer het mannelijke,beredeneerde, logische, objectieve in het schilderen ervaar.
De energie die vrijkomt bij de dynamische wisselwerking tussen de twee polen, kan niet anders dan verrijkend zijn voor de studenten.
Genoeg gefilosofeerd, en over tot de orde van de dag :

Les 18 : Donderdag 6 november 2008
53(23-10-2008) Na de evenwichtige compositie met verticalen/horizontalen/primaire kleuren/wit/grijzen en zwart, werd gisteren in de hoekkamer van het kasteel een tweede compositie gecreëerd, waarin diagonalen aandacht kregen, en waarin alle kleuren mochten gebruikt worden.
Tijdens de herfstvakantie, vorige week, had ik reeds een ontwerp in potlood opgezet, zodat ik onmiddellijk kon beginnen met de eerste magere laag (olieverf verdund met terpentijn). Dit gebeurde redelijk snel, omdat ik op voorhand had bepaald welke kleurgroepen waar zouden komen.
En dan kwam de tweede, iets vettere laag (olieverf met schildermedium).

Misschien had ik het op deze blog nog niet vermeld, maar tot voor een vijftal jaren was ik enkele decennia actief en bij momenten gepassioneerd met
kalligrafie bezig (zie afbeelding hiernaast). En tussen mijn kalligrafiemateriaal had ik enkele platte brede kalligrafiepenselen gevonden. Eén daarvan heb ik gebruikt om de schildering af te werken : een plat penseel met doorzichtig handvat, met een breedte van 16 mm, en van synthetische goudkleurige haartjes. Met dit penseel kan zeer nauwkeurig gewerkt worden, en daar had ik nu juist behoefte aan bij de afwerking van deze opdracht.

Het resultaat mocht er zijn, toch? Alhoewel de twee groene rechthoeken rechts beneden mij erg stoorden, niet omwille van hun kleur maar eerder omwille van hun vorm.
diagonaal
voorstudie-luik2
kalligrafie1
platpenseel1


64(06-11-2008)   65(06-11-2008)   67(06-11-2008)
kabouter3

04-11-08

19 | APPELS : VOLUME - DIEPTE - KLEURTOETSEN - ...


Het was even wennen, een week zonder schilderen in Meylandt. Maar ik heb niet stil gezeten. Herman, de lesgever van de donderdagnamiddagen, had uitgelegd dat de evenwichtige compositie van les 16 de eerste was van een soort drieluik. In de tweede schildering zou de diagonaal een vooraanstaande rol moeten krijgen, en in de derde de cirkel of de gebogen lijn. Van luik 2 en 3 heb ik vorige week een compositie in potlood op papier gezet. Daar ben ik toch wel enkele dagen mee bezig geweest.
53(23-10-2008) diagonaal cirkel
Les 17 : Maandag 3 november 2008

Het voorbije weekend stond nog eens in het teken van
Crohn. Ja, ik had zondag in de namiddag mezelf verwend met een beker 'dame blanche'. Of dit nu de oorzaak was van de ellende die later zou volgen, is ook niet zeker, want de grillen van Crohn zijn totaal onvoorspelbaar en vaak onafhankelijk van eetgewoonten. 's Avonds begon misselijkheid zich te laten gevoelen, en 's nachts hebben buikkrampen om de haverklap mijn nachtrust verstoord. Maandag in de voormiddag verdween de pijn, maar bleef de misselijkheid, en kwam daar ook nog eens bij dat mijn klantenkaart voor het toiletbezoek tijdens die voormiddag snel vol was. Tegen de middag ben ik me dan gaan afvragen of ik wel naar de schilderles zou kunnen gaan. Omstreeks 12.10 uur besloot ik het toch maar te riskeren, en terug naar huis te komen wanneer het niet ging.

Was het de muze van de schilderkunst die ervoor zorgde dat deze namiddag toch nog zonder noemenswaardige problemen verliep? Wie zal het zeggen?

Zoals afgesproken werden op de lage tafel onder het raam, enkele kleurige appels gelegd. Het was de bedoeling voor de pauze één appel te schilderen op relatief groot formaat waarbij speciaal aandacht moest gaan naar de kleurverschillen, kleurtonen, licht en donker, ...
55(03-11-2008)   56(03-11-2008)
Na de pauze moesten er drie appels geschilderd worden op dezelfde manier zoals de drie sinaasappels van les 15, met dien verstande dat appels zorgden voor een hogere moeilijkheidsgraad o.a. door hun verschillende vormen en kleunuances. En dat heb ik geweten, want zelf was ik niet tevreden over het resultaat!
Esther relativeerde echter onmiddellijk mijn oordeel door uit te leggen dat het niet de bedoeling was om de werkelijkheid natuurgetrouw weer te geven, maar eerder door bijvoorbeeld
overdrijving in het lichtdonker-contrast, of in helder en troebel, of in groot vooraan en klein achteraan volume weer te geven en diepte te suggereren. Ook vond zij het schilderachtige van de kleurentoetsen wel boeiend. De compositie was wel minder goed : te zeer verspreid, onsamenhangend. En inderdaad,daar had ik nu geen rekening mee gehouden. Volgende keer beter!
57(03-11-2008)   58(03-11-2008)   59(03-11-2008)
In verband met de penseeltoets wil ik graag nog het volgende kwijt. Tot hiertoe had ik alle schilderingen gemaakt met het platte penseel, maar vanaf deze les heb ik het ronde penseel gebruikt, en bewust kleurentoetsen gezet i.p.v. verfstreken getrokken. En inderdaad, dat geeft mooie sfeervolle resultaten.
60(03-11-2008)   61(03-11-2008)   62(03-11-2008)   63(03-11-2008)
kabouter3

24-10-08

18 | EVENWICHT IN VORM & KLEUR


Les 16 : Donderdag 23 oktober 2008

Met een week vertraging (zie
bericht 16) kreeg ik gisteren van Herman uitleg over de nieuwe opdracht : met volgende beeldende elementen - horizontalen, verticalen, rechthoeken, primaire kleuren, wit, zwart en grijzen - een compositie samenstellen met evenwicht in vorm en kleur.
In het begin van de les had ik reeds vastgesteld dat mijn collega's eerstejaars met mondriaanachtige toestanden bezig waren.

Het was niet de bedoeling deze schildering af te werken met kaarsrechte lijnen en zuivere, egale kleuren, maar eerder om relatief snel een
evenwichtige compositie op te bouwen.
In vergelijking met de vorige werkstukken had ik nu iets kleinere tekenbladen (42cm bij 52cm) geprepareerd met een gesso grondlaag.
De horizontalen, verticalen en daaruit ontstane rechthoeken stonden redelijk snel in potlood op de blanke ondergrond, en na het drogen van een eerste magere laag geel (met terpentijn verdund) over het gehele veld, kon ik beginnen met het inkleuren van de vlakken. In volgorde heb ik toen de 27 vlakken geschilderd met een tweede vettere laag (met schildermedium verdund) :
 • 3 vlakken blauw (ultramarijn)
 • 3 vlakken rood (cadmium rood donker)
 • 2 vlakken zwart (ultramarijn + gebrande omber)
 • 3 vlakken wit (titaanwit)
 • 3 vlakken donkergrijs
 • 2 vlakken middengrijs
 • 4 vlakken lichtgrijs
 • 7 vlakken geel (cadmiumgeel)
Wederom achteraf beschouwd, heb ik enkele dingen ontdekt die absoluut beter konden. Zo had ik misschien het blauw beter iets lichter gemaakt. En in de linkerbovenhoek staan donkergrijs en zwart ongelukkig tegen elkaar. En de witte kleur zou nog een dekkende laag mogen krijgen ... Maar ja, dit was nu niet zo belangrijk. De opdracht was goed vervuld.

51(23-10-2008)   52(23-10-2008)   53(23-10-2008)
kabouter3

19-09-08

4 | RECHTSTREEKS MET OLIEVERF : EVEN WENNEN!


Tijdens de vorige les had ik ondervonden dat de voorbinder te weinig bescherming bood tegen verf, white-spirit, terpentijn ... die je na een tijdje overal tegenkwam, en voor de derde les, maandag 8 september 2008, had ik mij goed voorzien van een hagelwitte jas, zo eentje waarin ik evenzeer voor dokter of misschien wel professor kon doorgaan. Het hagelwitte kenmerk heeft slechts even stand gehouden.

Esther had nu een ander stilleven opgezet met de oude houten krat en twee reuzedistels. De opdracht bestond er deze keer in deze compositie op een met gesso behandeld groot tekenblad te schilderen met olieverf, die met terpentijn verdund werd, als eerste magere laag, rechtstreeks, dus zonder eerst een schetsje op te zetten. Dit schrok mij een beetje af, en ik heb zeker een kwartiertje onwennig staan treuzelen omdat ik niet wist hoe te beginnen. Of misschien durfde ik gewoon niet. En dan opeens, toch maar begonnen onder het motto 'klinkt het niet dan botst het maar', en warempel het ging steeds beter en vlotter. Esther gaf het advies om hier of daar in het werk een deel te bewerken met een vod of een stuk keukenrol en daarmee kleur weg te vegen en bewegingen op te brengen. En ja, deze techniek beviel me wel, en vooral het tweede werk, met de centrale distel, oogde toch wel aardig, niet?

Na deze weeral geslaagde namiddag reed ik wederom met een goed gevoel huiswaarts, en minder vermoeid dan na vorige les.

9(08-09-2008)   10(08-09-2008)   11(08-09-2008)
kabouter3

3 | VOOR DE EERSTE KEER MET OLIEVERF : FANTASTISCH!


Woensdag 3 september in de namiddag ben ik op zoek gegaan om alle basismaterialen te verzamelen die we vanaf volgende les zouden nodig hebben :
 • schilderspalet
 • enkele kleine bokaaltjes met sluiting
 • vodden,oude doekjes, ...
 • penselen varkenshaar : 1, 2, 3 cm
 • spalter (brede platte kwast)
 • een pot 'gesso' van 1 liter, wit
 • H20 of olieverf :
  • 1 Cadmiumgeel
  • 2 Cadmiumrood (donker)
  • 3 Ultramarijn blauw (donker)
  • 4 Kobaltblauw
  • 5 Ceruleumblauw
  • 6 Emeroden groen
  • 7 Groene aarde
  • 8 Gele oker
  • 9 Sienna gebrand
  • 10 Omber gebrand
  • 11 Titaanwit
  • 12 Zwart
Zelf had ik dit materiaal nog aangevuld met o.a. kleefband, duimspijkers, keukenrol, spuitbus haarlak (om bijvoorbeeld de houtskooltekeningen te fixeren), een voorbinder in jeansstof (die ik in de tuin wel eens gebruikte) en een vijftiental grote vergeelde tekenbladen (nog van in mijn studententijd) die ik op zolder had gevonden.

En op
donderdagmiddag 4 september 2008 reed ik, beladen als een muilezel, naar kasteel Meylandt, onderweg nieuwsgierig mijmerend over wat lesgever Herman Maes voor les 2 in petto zou hebben voor de eerstejaars. En achteraf gezien, viel dat allemaal reuze mee. De grote vergeelde tekenbladen kwamen goed van pas, want het eerste wat ik gedaan heb, was vier tekenbladen met een spalter instrijken met 'gesso', een witte vloeibare primer die verdund werd met ongeveer 1/3 water.

Terwijl de bladen lagen te drogen zette Herman een compositie klaar van enkele kartonnen dozen en vijf flessen, gaf hij uitleg over het schilderen in lagen, over het plaatsen van de kleuren op het palet, de menging van kleuren en de vedunning met terpentijn voor de eerste laag. Wat ik fascinerend vond was te vernemen dat de menging van ultramarijn donkerblauw (donkerste blauw) met gebrande omber (donkerste bruin) een diepe kleur geeft die zwart benadert en die een veel breder en mooier kleurengamma kan opleveren dan met zwart uit de tube.

En dan aan het werk. Eerst moest met potlood de compositie dunnetjes op een groot tekenblad (met gesso grondlaag) geschetst worden om dan vervolgens de tekening een eerste magere laag te geven van olieverf, verdund met terpentijn. En dat lukte aardig.

En na afloop van deze tweede les ben ik rustig naar huis gereden, moe en met pijnlijke benen en voeten, maar uitermate blij en voldaan ...

5(04-09-2008)   6(04-09-2008)   7(04-09-2008)   8(04-09-2008)
kabouter3

17-09-08

2 | EINDELIJK, DE EERSTE LES 'SCHILDEREN'


Bijna een half jaar had ik uitgekeken naar deze 1 september 2008, de dag dat ik met mijn speciaal hiervoor aangeschafte tweedehands autootje naar kasteel Meylandt kon rijden in Heusden-Zolder om daar les 1 'schilderen' te gaan volgen. Deze eerste dag van een nieuw schooljaar voelde aan als de start van een nieuw hoofdstuk van mijn leven.

Mijn keuze om de lessen te gaan volgen op twee namiddagen wekelijks was weloverwogen, omdat ik mij 's namiddags het best voelde, en ook omdat deze namiddagen werden gegeven door verschillende lesgevers, wat zeker verrijkend moet zijn voor de cursisten : 's maandags door Esther Heilbron en op donderdag door Herman Maes. Van deze laatste heeft in het begin van het jaar in het Cultureel Centrum van Hasselt een grote tentoonstelling gelopen. En terwijl ik dit bericht aan het samenstellen en ondertussen aan het googelen was, ontdekte ik een site met een zeer uitgebreide bespreking van het
werk van Herman Maes, met vele afbeeldingen : fascinerend en indrukwekkend!

Op die eerste september in de namiddag heb ik me vrijwel onmiddellijk thuis gevoeld in deze groep van vriendelijke en behulpzame mensen die allen de passie voor het schilderen deelden. Het feit dat deze groep bestond uit een mix van mensen van verschillende leerjaren, maakte van een wandeling tussen de schildersezels een boeiende en verrassende tocht tussen meerdere niveau's en stijlen.

Wij waren met z'n tweeën, de nieuwelingen, de eerstejaars, en de lesgeefster had ons bedacht met een compositie van een oude houten krat met enkele reuzedistels, die we met houtskool mochten tekenen, schetsen, schilderen, met de bedoeling de mogelijkheden van houtskool te ontdekken en in verschillende gradaties tussen licht en donker enkele sfeerbeelden te creëren. En dat ging redelijk goed. In ieder geval heb ik er met veel plezier aan gewerkt, en de resultaten waren ook niet onaardig, dacht ik ...
0(01-09-2008) 1(01-09-2008) 2(01-09-2008) 3(01-09-2008) 4(01-09-2008)
kabouter3